Tuesday, 17 January 2012

iBaDah MeNuruT PanDanGaN iSLam

"Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku" (Adz Dzariyat :56)
 
Definasi Ibadah: 
Dari segi bahasa- merendah diri, tunduk, patuh dan taat. 
Dari segi syara- taat, tunduk patuh dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah.

Ciri-ciri ibadah :
1. Perhubungan manusia dengan Tuhan adalah secara terus - tidak memerlukan perantaraan sebagaimana ajaran Kristian. Allah sahaja hukum, tempat mengadu dan meminta ampun.
2. Boleh dilakukan di mana-mana sahaja.
3. Ruang ibadah di dalam Islam sangat luas - meliputi setiap aktiviti kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan adalah ibadah sekiranya cukup syarat.

Syarat-syarat ibadah :
1. Amalan yang dilakukan hendaklah diakui Islam dan bersesuaian dengan hukum syarak. 
2. Amalan hendaklah dikerjakan dengan niat yang baik - bagi memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarga, memanfaatkan ummat dan mamakmurkan bumi Allah.
3. Amalan hendaklah dibuat dengan seeloknya. “Bahawa Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya.” Al-hadith. 
4. Ketika melakukan kerja hendaklah sentiasa mengikut hukum-hukum syariat dan batasnya, tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang lain. 
5. Dalam mengerjakan sesuatu ibadah, tidak lalai dari ibadah yang wajib. Peranan ibadah yang khusus Ibadah yang khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji adalah untuk mempersiapkan individu menghadapi ibadah yang umum yang mesti dilakukan di sepanjang kehidupan.

Syarat-syarat Diterima Ibadah :
1) Lillah- niat yang ikhlas hanya untuk mencari keredhaan Allah. Niat yang ikhlas ini timbul dari hati yang bersih. Rasulullah bersabda : "Bahawasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat, ..." (HR. Bukhari-Muslim).

 2) Billah- cara pelaksanaan seperti yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya, kita mecontoh bagaimana Rasulullah shalat, puasa, bersillaturrahiim dan sebagainya.

3) Illallaah- dengan tujuan hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Firman Allah : Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (QS. 2:207)